Gary Haugen

Osnivač i direktor organizacije “International Justice Mission”

Gary Haugen na čelu je organizacije “International Justice Mission” (IJM), globalne agencije koja se bavi spašavanjem žrtava nasilja, eksploatacije, ropstva i represije. Prepoznat od američkog Ministarstva vanjskih poslova kao heroj u borbi protiv trgovine ljudima, što je najviša počast koju američka vlada dodjeljuje za vođenje u borbi protiv ropstva, Haugen je autor triju knjiga, a o njemu su pisali u časopisima Foreign Affairs, The New York Times i Forbes.


twitter