Laszlo Bock

Viši savjetnik u Googleu; autor bestselera

Laszlo Bock služio je kao viši potpredsjednik za ljudske resurse u Googleu, kada je kompanija narasla s 6000 na više od 75 000 djelatnika. Google je više od 150 puta prepoznat kao najpoželjniji poslodavac, a među priznanjima se nalazi i ono za najbolju kompaniju u SAD-u, i to svake godine od 2012. Bockov bestseller New York Timesa “WORK RULES!” objavljen je na više od 20 jezika i prikupio je brojne pohvale.


facebook twitter